Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

În cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC - contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, membri grupului țintă din consorțiu (seria 1) vor participa, în perioada 6-19 august 2020, la cursul Limba engleză pentru afaceri. Activitățile vor avea loc în intervalul orar 1600-2000 și se vor desfășura online, via Skype.

În cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC - contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, va avea loc marți, 28 iulie 2020, începând cu ora 1600ședința tehnică a echipei de management și a echipei de implementare a proiectului, online, via Skype. Dacă din varii motive, unii dintre experți nu pot participa la ședință, sunt rugați să delege pe altcineva care să asigure prezența. Mai multe detalii privind ordinea de zi se regăsesc în documentul anexat.

Descarcă anunțul

Rezultate finale selecție grup țintă seria a doua UPB în cadrul proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847).

Rezultate finale.

Rezultate finale selecție grup țintă seria a doua UOC în cadrul proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847).

Rezultate finale.

Rezultate finale selecție grup țintă seria a doua UOC în cadrul proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847).

Erată selecție grup țintă seria a doua UOC (având în vedere prevederile cererii de finanțare și ale Ghidului solicitantului, pentru evitarea riscului de abandon voluntar sau involuntar a membrilor grupului țintă seria a doua declarați admiși, luând in considerare situația generată de pandemia de Covid 19, în scopul asigurării indeplinirii indicatorului ce vizează numărul de participanți care finalizează programul de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor, decide corectarea statutului candidaților din ADMIS/ REZERVĂ în ADMIS).

Rezultate finale doctoranzi.

Rezultate finale cercetători postdoctorat

În cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC - contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, va avea loc vineri, 17 iulie 2020, între orele 1800 şi 2000ședința tehnică a echipei de management și a echipei de implementare a proiectului, online, via Skype.

Descarcă anunțul

În cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC - contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, doamna Adina BICHESCU, expert cost-eficiență, logistică și corelații cu raportul financiar, va prezenta o analiză SWOT, corespunzătoare activității A7.1.

În cadrul acestui seminar, vor lua cuvântul reprezentanți ai universităților partenere care vor prezenta stadiul selecției doctoranzilor și postdoctoranzilor, seria a doua, din grupul țintă.

Evenimentul se va desfășura vineri, 17 iulie 2020, ora 16.00, online, via Skype.

Descarcă anunțul