Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

Membrii echipei de management și ai echipei de implementare ale proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC sunt convocați în data de 28 octombrie, la orele 16, în sala U 151, în vederea discutării rezultatelor intermediare și a modalităților de centralizare a acestora.

Descarcă anunțul

Membrii echipei de management și ai echipei de implementare ale proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC sunt convocați în data de 25 octombrie, la orele 16, în sala U 151, în vederea discutării documentului de prezentare a evolutiei raportului cost – eficienta rezultat din analiza activitatilor desfasurate si în raport indicatorii de calitate ai proiectului.

Descarcă anunțul

Vă invităm să participați la seminarul naţional interdisciplinar cu tema Stimularea implicării doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctoranzi în echipe multidisciplinare inovative prin adaptarea managementului în vederea valorificării rezultatelor CDI care  se va desfăşura pe 22 octombrie 2019, între orele 11 şi 13, la Clubul Sidex, Țiglina I, str. Regiment 11 Siret, nr. 2A, Galați.

Manifestarea se desfășoară în cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC - Contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, corespunzător activității A5.1.

Programul seminarului poate fi descărcat de aici.

Membrii echipei de management și ai echipei de implementare ale proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC sunt convocați în data de 18 octombrie, la orele 16, în sala U 151, în vederea discutării strategiilor de implementare a activităților proiectului, promovării și monitorizării acestora.

Descarcă anunțul

Membrii echipei de management și ai echipei de implementare ale proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC sunt convocați în data de 14 octombrie, la orele 16, în sala U 151, în vederea analizei documentelor de raportare de etapa a membrilor grup țintă.

Descarcă anunțul

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin intermediul seriei de conferințe științifice anuale organizate de către IOSUD și Școlile Doctorale (http://www.cssd-udjg.ugal.ro/) permite publicarea rezultatelor cercetării membrilor grupului-țintă al proiectului în volume - supliment ale revistelor indexate în baze de date internaționale prestigioase, care se regăsesc în lista de mai jos. Publicarea se face exclusiv pe baza procesului de peer review / recenzare specific fiecărei reviste / fiecărui domeniu de cercetare, cu respectarea normelor deontologice și etice în cercetarea științifică.

Lista revistelor se regăsește în acest document.

Membrii echipei de management și ai echipei de implementare ale proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC sunt convocați în data de 11 octombrie, la orele 16, în sala U 151, în vederea discutării sistemelor interne de consiliere/orientare profesională, a bunei desfășurări a cursurilor antreprenoriale, precum și a aspectelor vizând etapa intermediară de raportare.

Descarcă anunțul