Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

Vineri, 20 mai 2022, începând cu ora 1000, în sala Europa a Hotelului Ibis Styles Dunărea Galați, va avea loc conferința de închidere a proiectului „EXCELENȚĂ ACADEMICĂ ȘI VALORI ANTREPRENORIALE - SISTEM DE BURSE PENTRU ASIGURAREA OPORTUNITĂȚILOR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ALE DOCTORANZILOR ȘI POSTDOCTORANZILOR” (ANTREPRENORDOC), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6 - Educație și competențe.

În cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC – contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, marți, 19 mai 2022, începând cu ora 1600, via Skype (https://join.skype.com/EccsWebe5y1b), va avea loc ședința lunară a experților echipei de implementare a proiectului în cadrul căreia vor fi discutate aspecte privitoare la stadiul îndeplinirii indicatorilor, la derularea activităților proiectului, aferente grupurilor țintă, la organizarea conferinței de închidere a proiectului, ș.a.  

Descarcă anunțul

În cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC – contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, marți, 17 mai 2022, începând cu ora 1600, via Skype (https://join.skype.com/EccsWebe5y1b), va avea loc ședința trimestrială a experților echipei de implementare a proiectului în cadrul căreia vor fi discutate aspecte privitoare la stadiul îndeplinirii indicatorilor, la derularea activităților proiectului, aferente grupurilor țintă, ș.a.  

Descarcă anunțul

Conferința de închidere a proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC – contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, va avea loc vineri, 20 mai 2022, începând cu ora 1000, în sala Europa a Hotelului Ibis Styles Dunărea Galați.

Descarcă programul

În cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC - contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, marți, 19 aprilie 2022, începând cu ora 1800, via Skype (https://join.skype.com/EccsWebe5y1b), în cadrul activității A6.1, se va desfășura sesiunea anuală de comunicări științifice cu prezentarea rezultatelor obținute de (post)doctoranzi din GT3:

  • Cristina DUMITRESCU, doctorand, Univeristatea POLITEHNICA, București - Materiale de adiție osoasă utilizate în stomatologie
  • Corina SIMIONESCU, doctorand, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava - Cercetări privind tehnicile și metodele de data mining
  • Anamaria Nadia EMIN (LEONTE), doctorand, Universitatea „Ovidius” din Constanța - Câteva rezultate de unicitate pentru problema înapoi în timp, mediile dipolare și corpurile termoelastice cu dublă porozitate
  • Cosmin CODREA, doctorand, Univeristatea POLITEHNICA, București - Sinteza și caracterizarea hidroxiapatitei prin metoda precipitării și metoda hidrotermală
  • Cornel VENTUNEAC, doctorand, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava - Conectarea senzorilor și a elementelor la un sistem loT utilizând porți de acces
  • Sabina Elena VLAD, doctorand, Universitatea „Ovidius” din Constanța - Adaptări ale ciclurilor de viață la ectoterme
  • Alexandra Cătălina BÎRCĂ, doctorand, Univeristatea POLITEHNICA, București - Biomateriale cu efecte terapeutice cu aplicații în regenerarea pielii
  • Miorița Melina IORDACHE, doctorand, Universitatea „Ovidius” din Constanța - Factorii biologici în depresie

Descarcă anunțul

În cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC – contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, marți, 19 aprilie 2022, începând cu ora 1800, via Skype (https://join.skype.com/EccsWebe5y1b), va avea loc ședința lunară a experților echipei de implementare a proiectului în cadrul căreia vor fi discutate aspecte privitoare la stadiul îndeplinirii indicatorilor, la derularea activităților proiectului, aferente grupurilor țintă, ș.a.  

Descarcă anunțul

În cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC - contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847vineri, 25 martie 2022, începând cu ora 1600, via Skype (https://join.skype.com/EccsWebe5y1b), în cadrul activității A6.4,  domnul Petre ENCIU, vicepreședinte al Consiliului județean Constanța, va susține o prelegere vizând participarea autorităților locale în vederea favorizării extinderii unor parteneriate cu mediul economico-social și cu autoritățile de la diferite niveluri.

Descarcă anunțul