Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

Chestionar de feedback aferent conferinței de închidere. Chestionarul poate fi vizualizat aici.

 

Grup Țintă Seria II

Activitatea A1.2. - Chestionar pentru identificarea și structurarea cerințelor privind abilitățile și competențele doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali necesare în scopul dezvoltării competențelor antreprenoriale. Chestionarul poate fi vizualizat aici.

Activitatea A2.3. - Chestionar pentru identificarea cerințelor și temelor CDI cu potențial de dezvoltare în cadrul activității cercetării doctorale și postdoctorale în parteneriat cu mediul academic. Chestionarul poate fi vizualizat aici.

Activitatea A6.5. - chestionar pentru Mediul de Afaceri - Chestionar pentru identificarea competențelor științifice solicitate de mediul economico-social pentru implementarea unor proiecte științifice aplicative în organizații. Chestionarul poate fi vizualizat aici.

 

Grup Țintă Seria I

Activitatea A2.2 - Chestionar „Valorile mele”. Chestionarul poate fi vizualizat aici.

Activitatea A2.2 - Chestionar „Ce profesie vi se potrivește?”. Chestionarul poate fi vizualizat aici.

Activitatea A1.2. - Chestionar pentru identificarea și structurarea cerințelor privind abilitățile și competențele doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali necesare în scopul dezvoltării competențelor antreprenoriale. Chestionarul poate fi vizualizat aici.

Activitatea A2.3. - Chestionar pentru identificarea cerințelor și temelor CDI cu potențial de dezvoltare în cadrul activității cercetării doctorale și postdoctorale în parteneriat cu mediul academic. Chestionarul poate fi vizualizat aici.

Activitatea A6.5. - chestionar pentru Mediul de Afaceri - Chestionar pentru identificarea competențelor științifice solicitate de mediul economico-social pentru implementarea unor proiecte științifice aplicative în organizații. Chestionarul poate fi vizualizat aici.

Activitatea A6.5. - chestionar pentru Grupul Țintă - Chestionar pentru identificarea competențelor științifice solicitate de mediul economico-social pentru implementarea unor proiecte științifice aplicative în organizații. Chestionarul poate fi vizualizat aici.